TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ TRABZON ŞUBESİ II. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ TRABZON ŞUBESİ
GENEL KURUL İLANI
Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzün Geçici Madde 1 gereğince, Şube Yönetim ve Denetim Organlarının teşkili için genel kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 15 Haziran 2019 tarihlerinde İkram Sofrası Restoranı Toplantı Salonunda saat 09.00’da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 22 Haziran 2019 tarihlerinde yine İkram Sofrası Restoranı Toplantı Salonunda saat 09.00’da yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Not: Genel Kurul Toplantımız öncesi kahvaltı programımız olacaktır. Arzu eden üyelerimiz kahvaltı alabilecek, kahvaltı self servis her şey dahil kişi başı 30 tl olarak belirlenmiştir.

Adres: Yenimahalle Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Cd. No:269, 61040 Trabzon Merkez/Ortahisar/Trabzon

Telefon: 0462 223 17 30

GÜNDEM:
1. YOKLAMA VE AÇILIŞ,
2. GENEL KURUL DİVANININ OLUŞTURULMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,
3. GÜNDEMİN GENEL KURULA SUNULMASI,
4. ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA ŞUBE GENEL SEKRETERİ BURCU TATAR TARAFINDAN AÇILIŞ KONUŞMANIN YAPILMASI
5. ŞUBE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNUP OYLAMAYA SUNULMASI
6. ŞUBE DENETLEME KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNUP OYLAMAYA SUNULMASI
7. YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİNİN YAPILMASI
8. SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKANIN KONUŞMASI
9. DİLEK VE TEMENNİLER
10. KAPANIŞ

16 views