TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ TRABZON ŞUBESİ II. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ TRABZON ŞUBESİ
GENEL KURUL İLANI
Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzün Geçici Madde 1 gereğince, Şube Yönetim ve Denetim Organlarının teşkili için genel kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 15 Haziran 2019 tarihlerinde İkram Sofrası Restoranı Toplantı Salonunda saat 09.00’da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 22 Haziran 2019 tarihlerinde yine İkram Sofrası Restoranı Toplantı Salonunda saat 09.00’da yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Not: Genel Kurul Toplantımız öncesi kahvaltı programımız olacaktır. Arzu eden üyelerimiz kahvaltı alabilecek, kahvaltı self servis her şey dahil kişi başı 30 tl olarak belirlenmiştir.

Adres: Yenimahalle Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Cd. No:269, 61040 Trabzon Merkez/Ortahisar/Trabzon

Telefon: 0462 223 17 30

GÜNDEM:
1. YOKLAMA VE AÇILIŞ,
2. GENEL KURUL DİVANININ OLUŞTURULMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,
3. GÜNDEMİN GENEL KURULA SUNULMASI,
4. ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA ŞUBE GENEL SEKRETERİ BURCU TATAR TARAFINDAN AÇILIŞ KONUŞMANIN YAPILMASI
5. ŞUBE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNUP OYLAMAYA SUNULMASI
6. ŞUBE DENETLEME KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNUP OYLAMAYA SUNULMASI
7. YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİNİN YAPILMASI
8. SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKANIN KONUŞMASI
9. DİLEK VE TEMENNİLER
10. KAPANIŞ

18 views

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile 24-25-26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da gerçekleştireceğimiz “21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)”nde görmekten onur duyarız.

21. Uluslararası PDR Kongresi’nin ana teması “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” şeklinde belirlenmiştir. Türkiye’de bu güne kadar 35 bine yakın psikolojik danışman mezun edilmiştir. Mezunlarımızın %95’i halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilmektedir. Halen yaklaşık 16 bin psikolojik danışman okullarda istihdam edilmek için fırsat aramakta, yine 17 öğrenci eğitim öğretim kurumlarında görev almak üzere öğrenim görmektedir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuna paralel olarak, okul psikolojik danışmanlığı alanında da birçok reforma gereksinim duyulmaktadır. Bunlar başta okul psikolojik danışmanı unvanı olmak üzere, Mesleki Yeterlik Kurumu’nda okul psikolojik danışman yeterliklerinin yazılması, okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri yönetmeliğinin hazırlanması, okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları standartlarının oluşturulması ve üniversitelerde bu uygulamalarla ilgili yönerge hazırlanması gibi reformlardır. Bu düşünceler 21. kongrenin temasının okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili olması fikrini bizde uyandırmıştır.

Kongremizde “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” ana temasının yanı sıra “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk PDR Der yayınlarından olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir.

PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için siz değerli meslektaşlarımızı Kemer/ANTALYA’ya bekliyoruz.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Kongre Başkanı

Türk PDR Der Genel Başkanı

17 views

Psikolojik Travma : Psikolojik / Psikiyatrik Sorunlar ve Psikososyal Müdahale Eğitimi

Eğitime katılacakların listesini görmek için tıklayın.

Türk PDR Derneği Trabzon Şubesi olarak Eğitim Görevlisi olarak
Uzman Psikolojik Danışman & Klinik Psikolog & Psikoterapist Ramazan AYDIN’ın katılımıyla 27 Nisan 2019 Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında “Psikolojik Travma : Psikolojik / Psikiyatrik Sorunlar ve Psikososyal Müdahale Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Katılım Ücreti olarak 25 TL alınacaktır.

Eğitime katılım için başvuru süresi sona ermiştir.

Katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir.

klinik psikolog ramazan aydın ile ilgili görsel sonucu
Uzman Psikolojik Danışman & Klinik Psikolog & Psikoterapist Ramazan AYDIN

Eğitim Tarihi : 27 Nisan 2019
Eğitim Saati : 10.00 – 15.00
Eğitim Görevlisi : Uzman Psikolojik Danışman & Klinik Psikolog & Psikoterapist Ramazan AYDIN
Eğitim Yeri : Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi -2. Kat
Bize numaralı telefondan veya trabzonpdrder@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

32 views

II. Karadeniz PDR Günleri

Trabzon Üniversitesi PDR Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ve Türk PDR Derneği Trabzon Şubesi olarak da desteklediğiniz II. Karadeniz PDR Günleri 15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Çalıştaylara katılım PDR kulübünün sosyal medya adreslerini kullanarak sağlanacaktır.

Çalıştay programlarında diğer diye belirtilen kontenjanlar rehber öğretmenlere ayrılmıştır. Her rehber öğretmen en fazla bir çalıştaya katılabiliyor, ancak boş kontenjan kalırsa diğer çalıştaylara da başvuru yapılabilir.

48 views

Türk PDR Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN’in katılımlarıyla paylaşım toplantısı yapıldı.

Türk PDR Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN’in katılımlarıyla Trabzon’daki rehber öğretmenlerle 18 Mart 2019 pazar günü saat 10.00’da Yenimahalle İkram Sofrası’nda paylaşım toplantısı yapıldı. Dernek Başkanımız Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN alanımızla bir çok konuda ilgili derneğimizin bakışı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kendisine katılımı ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

23 views

Türk PDR Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN’in katılımlarıyla paylaşım toplantısı

Türk PDR Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN’in katılımlarıyla Trabzon’daki tüm rehber öğretmenlerle 18 Mart 2019 pazar günü saat 10.00’da Yenimahalle İkram Sofrası’nda paylaşım toplantısı yapılacaktır. Trabzon’daki tüm rehber öğretmenler davetlidir.

24 views

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Trabzon Şubesi

Derneğimiz, 27 Temmuz 2018 tarihinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin Trabzon Şubesi olarak Trabzon RAM Okul Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Süleyman SÜRÜL’ün öncülüğünde geçici yönetimde yer alan rehber öğretmenlerin çabalarıyla kuruldu.

Derneğimiz. 12 Aralık 2018 günü 1. Olağan Genel kurulunu yaparak Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçmiştir.

Türk PDR Derneği Trabzon Şubesi 1. Olağan Genel Kurul toplantısı
23 Aralık 2019 – Söğütlü Turizm ve Otelcilik Lisesi

61 views